Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN PROMOCJI -29% "Z KODEM: LATO"

REGULAMIN PROMOCJI „-29% na wszystko”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej -29% na wszystko" (zwanej dalej: „PROMOCJĄ”) jest spółka: WENUS Quanao Sp. J. Sp. Z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-165) przy ul. Powstańców Warszawskich 57, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000588855, NIP 5833189768, REGON 363096310 (dalej: „Organizator Promocji”).
 2. PROMOCJA obowiązuje od dnia 05.06.2024 do 29.02.2024 Organizator promocji zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania PROMOCJI.
 3. PROMOCJA OBOWIĄZUJE W SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL. PROMOCJA NIE OBOWIĄZUJE W SKLEPACH STACJONARNYCH SIECI VIOLA.
 4. Uczestnikiem PROMOCJI może być wyłącznie konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 5. Każda osoba spełniająca warunki wskazane w pkt 4, która w okresie obowiązywania Promocji dokonała w SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL:
  • zakupu, otrzyma rabat -29% na wszystko.
 6. PROMOCJA łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie internetowym VIOLA.PL tj. z darmową dostawą powyżej zamówienia za 200 zł.
 7. Kod rabatowy w wysokości -29% na wszystkie produkty, naliczany jest od ceny podstawowej, która jest widoczna przy każdym produkcie. Ceny po rabacie są przeliczone i znajdują się przy każdym produkcie. Dodatkowy rabat -29% na zakupy naliczany jest w koszyku po wpisaniu kodu.
 8. Rabat nie wpływa na wysokość innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności kosztów dostawy. 
 9. Wszystkie produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi, wymianie i reklamacji na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu internetowego VIOLA.PL z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.
 10. Zwrot zamówionego towaru jest równoznaczny z rezygnacją z rabatu. Jeśli Uczestnik Promocji dokona zakupów i dokona zwrotu jedynie części zamówionych produktów, Organizator promocji dokona ponownego przeliczenia rabatu. 
 11. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika jest Organizator promocji. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Organizator przetwarza dane osobowe można znaleźć na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin sklepu. Kupujący powinien zapoznać się z tymi informacjami przed akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Wszelkie pytania oraz uwagi, jak również reklamacje dotyczące PROMOCJI prosimy przesyłać na adres Biura Obsługi Klienta: kontakt@viola.pl. Do reklamacji związanych z PROMOCJĄ stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego VIOLA.PL.
 13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.