Darmowa dostawa. Sprawdź jak to działa >
  • #21

1)      Organizatorem akcji promocyjnej „Obuwie dzieciece 14.99/29.99 zł” (zwanej dalej: „PROMOCJĄ”) jest spółka:

 

"WENUS" DARIUSZ REICH, KRZYSZTOF REICH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku (80-165) przy ul. Powstańców Warszawskich 57, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000588855, NIP 5833189768, REGON 363096310 (dalej: „Organizator Promocji”).

 

2)      PROMOCJA obowiązuje od dnia 16.09.2018 do 21.09.2019. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania PROMOCJI.

3)      PROMOCJA OBOWIĄZUJE W SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL. PROMOCJA NIE OBOWIĄZUJE W SKLEPACH STACJONARNYCH SIECI VIOLA.

4)      Uczestnikiem PROMOCJI może być wyłącznie konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

5)      Każda osoba spełniająca warunki wskazane w pkt 4, która w okresie obowiązywania Promocji dokonana w SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL ZAKUPU CO NAJMNIEJ 1 PAR OBUWIA, MOŻE ZAKUPIĆ WYBRANE TOWARY W CENIE 14.99 lub 29.99 ZŁ (DALEJ: „PROMOCYJNA CENA”).

6)      PROMOCJA nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie internetowym VIOLA.PL - wybierana jest najkorzystniejsza (jeśłi promocja SALE-80 przy zakupie 2 par daje większy rabat, doliczany jest rabat w wysokości różnicy korzyści). 

7)      Rabat obliczany jest w odniesieniu do ceny najtańszego z wybranych produktów obowiązującej w dniu zakupu (nie uwzględniającej produktów z rabatem wynikające z innych promocji). Rabat naliczany jest automatycznie podczas dokonywania zakupów.

8)  Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące Promocji prosimy przesyłać na adres Biura Obsługi Klienta: kontakt@viola.pl.

9)  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.


Zasady promocji - SALE
Promocja -80% na drugą parę - obuwie z sezonu letniego - Sprawdź regulamin: Regulamin